Сiємо добре i вiчне...

Icon

Лікувальна справа

Icon

Сестринська справа

Icon

Акушерська справа

Icon

Фармація


Електронні заяви

Інструкція до заповнення електронних заяв

Завантажте бланк заяви на потрібну конкурсну пропозицію та заповніть її відповідно до зразка.

Після заповнення заяви, роздрукуйте її, поставте свій підпис на заяві

Підготуйте скановані копії (фото) наступних документів:

– Свідоцтво про базову середню освіту з додатком
– Документ, що посвідчує особу
– 4 фотокартки на документи (3*4 см)
– Заяву (яку Ви заповнювали, роздруковували, підписували)
– Документи що надають право на пільговий вступ (за наявності таких)

Підготовлену заяву і копії документів відправте на електронну адресу приймальної комісії vstup.kfmk@gmail.com

Телефон приймальної комісії +38066 920 19 09

Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та підтвердження про отримання заяви надсилається вступнику разом із розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Ковельського фахового медичного коледжу в день першого іспиту до його початку.