Сiємо добре i вiчне...

Icon

Лікувальна справа

Icon

Сестринська справа

Icon

Акушерська справа

Icon

Фармація


ІІІ м/с

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

І підгрупа

ІI підгрупа

Медсестринство в гінекології

І підгрупа

ІІ підгрупа

Медсестриство у хірургії

Медсестриство в інфектології

І підгрупа

ІІ підгрупа

Медсестриство у внутрішній медицині

Медсестриство в офтальмології

Патоморфологія та патофізіологія

І підгрупа

ІІ підгрупа

Фізичне виховання

Медсестриство в педіатрії