Сiємо добре i вiчне...

Icon

Лікувальна справа

Icon

Сестринська справа

Icon

Акушерська справа

Icon

Фармація


ІІІ фарм

Фармакогнозія

Фармакологія

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

Основи менеджменту та маркетингу

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

Фармацевтична хімія

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

Технологія ліків

І підгрупа

IІ підгрупа

ІII підгрупа

Інформаційні технології у фармації

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Організація та економіка фармації