Сiємо добре i вiчне...

Icon

Лікувальна справа

Icon

Сестринська справа

Icon

Акушерська справа

Icon

Фармація


ІІІ ф/д “А”

Основи охорони праці та охорона праці в галузі

І підгрупа

Інфектологія

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

Хірургія

Внутрішня медицина

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

Психіатрія та наркологія

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

Неврологія

Гінекологія

Педіатрія

Фізичне виховання

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ІІ підгрупа