Сiємо добре i вiчне...

Icon

Лікувальна справа

Icon

Сестринська справа

Icon

Акушерська справа

Icon

Фармація


І ак

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Основи охорони праці та охорона праці в галузі

Гінекологія

Акушерство

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Безпека життєдіяльності

Основи філософських знань

Анатомія людини

Фізіологія людини

Патоморфологія та патофізіологія

Фізичне виховання