Сiємо добре i вiчне...

Icon

Лікувальна справа

Icon

Сестринська справа

Icon

Акушерська справа

Icon

Фармація


IV ф/д “А”

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

І підгрупа

ІІ підгрупа

Медична та соціальна реабілітація

І підгрупа

ІI підгрупа

ІII підгрупа

Анестезіологія та реаніматологія

І підгрупа

ІI підгрупа

ІII підгрупа

Нвідкладні стани в хірургії

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

І підгрупа

ІI підгрупа

ІII підгрупа

Нвідкладні стани у внутрішній медицині

І підгрупа

ІI підгрупа

IІI підгрупа

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

Невідкладні стани в педіатрії

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа