Сiємо добре i вiчне...

Icon

Лікувальна справа

Icon

Сестринська справа

Icon

Акушерська справа

Icon

Фармація


IV ф/д “Б”

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

І підгрупа

ІI підгрупа

ІII підгрупа

Невідкладні стани у внутрішній медицині

Анестезіологія та реаніматологія

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

Невідкладні стани в педіатрії

І підгрупа

ІI підгрупа

ІII підгрупа

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

Медична та соціальна реабілітація

І підгрупа

ІI підгрупа

ІII підгрупа

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Сімейна медицина

Нвідкладні стани в хірургії